+
پلن مقدماتی
 • تعداد تصویر : 10
 • تعداد دسته یک تصویر : 1
 • دسترسی به افزودن لینک تصویر
 • شارژ پین اولیه : 5000
مدت پلن :
49000 تومان
پلن حرفه‌ای
 • تعداد تصویر : 15
 • تعداد دسته یک تصویر : 3
 • دسترسی به افزودن لینک تصویر
 • دسترسی به نمودار
 • دسترسی به آنالیز تصاویر
 • شارژ پین اولیه : 10000
مدت پلن :
119000 تومان
پلن پیشرفته
 • تعداد تصویر : 30
 • تعداد دسته یک تصویر : 5
 • دسترسی به افزودن لینک تصویر
 • دسترسی به نمودار
 • دسترسی به آنالیز تصاویر
 • دسترسی به آنالیز آلبوم
 • شارژ پین اولیه : 20000
مدت پلن :
249000 تومان

توضیحات پلن ها

بسته به نیاز یکی از پلن ها را انتخاب کنید

پرسشی دارید؟

تلفن تماس : 44331294 (013) - 33771158(013)

 

 

           کی چی داره 
 برای دیدن جدیدترین  آموزشهای رایگان همین الان بزن بریم