خلاقیت

خلاقیت _خودت بساز _ساخت یک زیرانداز نمدی بخش دوم
قسمت ابتدایی این آموزش را قبلا در سایت قرار داده بودیم و این بخش دوم و پایانی این کاراست که امیدواریم بتوانیداز ان استفاده کنیدو این هنر سنتی و دیرینه ی ایرانی را دوباره احیا کنیم