پولتو ذخیره کن

پولتو ذخیره کن _خودت بساز _ نقاشی روی سنگ
کی این تکنیک و هنر را دوست داره می توانید نمونه های بیشتر ی را درکی چی داره ببینید
با ما همراه باشیدو تا هنرهای روز دنیا آشنا شوید و در صورت تمایل و علا قه آنها را به رایگان بیاموزید