فانتزی_ یک دکوراسیون شیک و خیلی ارزان

وسایل موردنیاز
مقوای رنگی
قیچی
چسب
قلبها را در اندازه های مختلف برش بزنید و با یک برش درقسمت میانی قلب می توانید با کمی تا زدن ان را برجسته کنید و با چسب ان را روی دیوار نصب کنید