خلاقیت

بطری با تم دریا
ابتدا شیشه را با چسب یک مل کاملا می پوشانیم و اشیایی را که ازقبل اماده کردهایم روی ان قرارداده و کار را رنگ می کنیم و دراخر با یک پنبه یا ابر رنگ طلایی را روی قسمتی از کار می زنیم این کار را با فشارکمی انجام می دهیم که کهنه گی مورد نظرمابدست بیاید