ادبیات ، شعر و داستان
————————-
ده داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری

این مجموعه شامل ۱۰ داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری می باشد که شامل عناوین زیر میباشد :
۱ )  پرنده فقط یک پرنده بود
۲ )  دهلیز
۳ )  چنار
۴ )  سبز مثل طوطی سیاه مثل کلاغ
۵ )  نقشبندان
۶ )  آتش زرتشت
۷ )  بانویی و آنه و من
۸ )   زیر درخت لیل
۹ ) شب شک
۱۰ )  ملخ
برای دانلود این کتاب روی دانلود کتاب کلیک کنید.

 

سیزده داستان از جلال آل احمد

برای دانلود این کتاب روی دانلود کتاب کلیک کنید.

 

هشتاد و هشت داستان از نویسندگان مختلف

برای دانلود این کتاب روی دانلود کتاب کلیک کنید.

 

صدوهفده  داستان از نویسندگان مختلف

برای دانلود این کتاب روی دانلود کتاب کلیک کنید.